/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ontwerpen-en-ontwikkelen.jouwweb.nl
Start » docenten » Overdraagbaarheid

Overdraagbaarheid

       
Doordat het een vakoverstijgend project is. Is het voor leerlingen mogelijk om hun talenten op andere werkvelden te ontdekken dan in de branche waarin zij doorgaans de lessen volgen.
      Hoe is deze opdracht nu ontstaan? Binnen het team, maar ook in de docentenkamer is er al vaak gesproken over dat we eens iets samen moeten doen. Iedereen roept altijd van alles, maar het is er nog nooit van gekomen om een daadwerkelijke samenwerking tot stand te laten komen tussen de verschillende uitstroomprofielen. Tot nu! Er is een commissie opgesteld met vertegenwoordiging uit elke uitstroomprofiel met het doel om een groot vakoverstijgend project  te bedenken: Track the Talent, hiervoor hebben we gekozen voor de musical “The American dream”. Belangrijke speerpunten zijn geweest: Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs. Ook het ontdekken van talenten is een speerpunt.  Dit betekent dat we aandacht hebben besteed aan de volgende kwaliteitseisen:
     
 • ·               aansluitend bij de doelgroep
 • ·               de leerling neemt zelfsturing over eigen leerproces
 • ·               overzichtelijk
 • ·               school breed en aansluitend op het examenprogramma
 • ·               de leerling staat centraal
 • ·               bevorderd samenwerken en zelfstandig leren
 • ·               betrekken van lokale middenstand in het project
 • ·               het is activerend
 • ·               het is innovatief
 • ·               de context is authentiek
 • ·               de docent heeft de rol van coach
 • ·               mogelijkheid om talenten te ontdekken
 • ·               de leerlingen worden uitgedaagd om te excelleren

 

 

 

Ga verder naar de verantwoording ω

 

 

       

Maak een Gratis Website met JouwWeb