/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ontwerpen-en-ontwikkelen.jouwweb.nl
Start » docenten » Eindtermen

Eindtermen

 

Al de onderstaande eindtermen en leerdoelen zijn voor de leerlingen van het werkveld 'schoonheidssalon'.
Bij het maken van deze opdracht is rekening gehouden met diverse exameneenheden, waardoor leerlingen een extra mogelijkheid krijgen om zich in die eindtermen te bekwamen.
Bij visagie gaat het onder andere om de volgende eindtermen (examenblad.nl):
 
1.  Oriëntatie op de sector
2.  Professionele vaardigheden
5.  Grondhouding
6.  Informatie en communicatie technologie
10. Persoonlijke verzorging
 
Leerdoelen
  1.  Oriëntatie op de sector
Je hebt inzicht in de doelgroepen en werkvelden in de sector Zorg en Welzijn, schoonheidssalon.
Je weet welke toekomstmogelijkheden jij hebt.

 

  1.  Professionele vaardigheden
Je kan werken volgens een planning.
Je kan reflecteren op je eigen handelen.
Je kan op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren.
Je kan samenwerken.
 
  1.  Grondhouding
Je kunt een goede grondhouding hanteren. Dit betekent dat je kunt omgaan met regels en je houdt  aan de gemaakte afspraken. Ook betekent dit dat je respectvol omgaat met anderen.
 
  1. Informatie en communicatie technologie
Je kunt informatie opzoeken en een verslag maken.
 

    10.  Persoonlijke verzorging 

Je hebt kennis van de verschillenden vlakken die van invloed zijn op het uiterlijk.
 

 

De opdracht is zo opgesteld dat iedere leerling zelfstandig kan werken, waardoor er van de docenten een coachende rol wordt verwacht.
College de Brink wenst ook de docenten een prettige en leerzame samenwerking met de leerlingen en collega’s.  

Heb je nog vragen of opmerkingen neem via onderstaand formulier contact op of vul het peerassesment in.  
Ga verder naar het peerassesment voor de docenten ω

Maak een Gratis Website met JouwWeb