/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ontwerpen-en-ontwikkelen.jouwweb.nl
Start » docenten » kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen

Aan het begin van dit project hebben we de volgende eisen geformuleerd waar ons product aan dient te voldoen volgens onze visie en de huidige onderwijsvernieuwingen. Dit zijn de volgende eisen:
 
  •  De opdrachten sluiten aan bij de doelgroep.
  •  De opdrachten sluiten aan bij het examenprogramma.
  •  Onze visie is terug te vinden in de opdrachten.
  •  De opdrachten bevorderen het samenwerken.
  •  De opdrachten stimuleren het zelfstandig leren.
  •  De opdrachten zijn activerend. 
  •  De opdrachten zijn innovatief voor College de Brink.
  •  De opdrachten stimuleren bewustwording van kwaliteiten en talenten.
  •  Binnen dit project vervult de docent de rol van coach.

 

Ga naar de volgende pagina ω